Portfolio

Serieuze en solide investeerders kunnen participaties verwerven in bestaande hardhoutplantages. Bovendien bestaat -bij voldoende vermogen- de mogelijkheid om zelf een complete plantage c.q. multifunctioneel landgoed te bezitten in Centraal Amerika inclusief de daadwerkelijke kadastrale eigendomsrechten van de onderliggende gronden met groeiende meerwaarde. GroenKapitaal, vermogen voor nu en morgen... Omdat wij graag maatwerk leveren verzoeken wij u bij serieuze belangstelling rechtstreeks met ons contact op te nemen.