Op zoek naar binnendienstconsulenten (m/v)...

Net als de vele bomen op onze bosarealen in Centraal Amerika, groeit ook onze organisatie in Antwerpen gestaag. Vandaar dat wij naarstig op zoek zijn naar nieuwe goedgeaarde binnendienstconsulenten (m/v) met het hart op de goede plek. Ook kandidaten die al ervaring in een dergelijke functie hebben opgedaan krijgen een grondige interne opleiding. Anderzijds zijn er afspraken gemaakt met de VDAB in Antwerpen voor herintredende kandidaten, die voorheen wellicht 'tussen de wal en het schip zijn geraakt'. Daarbij biedt een uitgebreide 'Interne Beroepsopleiding' (= IBO)  voor welwillenden wellicht nieuwe kansen:

 

Taken binnendienstconsulenten (m/v) in het bijzondere Antwerpen:

 • primair: prospectie
 • verstrekking van relevante informatie
 • afhankelijk van eigen groeiproces: advisering ter zake investeren in herbebossing
 • zorgdragen voor correct versturen van specifieke documentatie aan geïnteresseerden

 

Na een interne opleiding van twee werkweken (‘Traineeship’) volgt uw aanstelling als binnendienstconsulent en:

 • rapporteert u rechtstreeks aan het hoofd consulententeam
 • speelt u zinvol in op onze breed geschakeerde marketingcommunicatie-activiteiten
 • tast u de Vlaamse markt af naar mogelijk geïnteresseerde particulieren en bedrijven
 • voorziet u deze in woord en geschrift op correcte wijze van relevante informatie
 • koerst u aan op een afspraak voor de buitendienstconsulenten (m/v)
 • nodigt u serieuze belangstellenden uit voor onze multimediale seminaries
 • draagt u verantwoordelijkheid voor een succesvolle en zorgvuldige afhandeling

 

Ideale kandidaten herkennen zich in onderstaand profiel (tevens uw eigen checklist):

 • foutloos Nederlands in woord en geschrift
 • aangename en goede telefoonstem
 • goed kunnen schakelen
 • empathisch vermogen; goed kunnen luisteren
 • sterk in het onderhouden en uitbouwen van contacten, stap voor stap
 • met bezwaren om kunnen gaan 
 • doorzettingsvermogen 
 • incasseringsvermogen
 • beschikkend over enthousiasme, positieve energie en humor
 • vanuit -van nature- positieve grondhouding gemaakte afspraken in- en extern nakomen
 • rechtgeaarde klantgerichtheid; wie goed doet, goed ONTmoet
 • flexibele levenshouding, ook qua werktijden
 • goed gevoel voor collegialiteit, kameraadschap en juiste ‘team spirit’